Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi