Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi

Hedefleri?

Öncelikli hedefimiz, üniversitemize kayıtlı her bir öğrencinin katılımları, görüş ve önerileriyle üniversite hayatını daha verimli geçirmeleri adına projeler üretip bunları hayata geçirmektir. En önemlisi de yaptığımız ve yapacağımız etkinlik ve projelere gücümüzün asıl kaynağı olan siz öğrencilerin aktif katılımını sağlamaktır. Bunun yanında öğrencilerimizin üniversitedeki sesi olarak yaşadıkları problemlere çözümler bularak ilgili birimlere sunmaktır.