Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi

Nedir?

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına ileterek, eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuş hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan resmi bir birimdir.