Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi

Neler Yapar?

Öğrencilerin geleceklerini inşa ettikleri üniversite eğitimi sürecinde sosyal, kültürel ve mesleki anlamda yapılan etkinliklerle kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturur ve bu alanlarda öğrencilerin katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunur. Aynı zamanda üniversite bünyesindeki toplulukların etkinliklerine katılarak hem destekçileri olmak hem de birden fazla topluluğu bir araya getirerek farklı etkinlikler oluşturulmasını sağlar.