Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi

Öğrenci Toplulukları Çalışma Esasları

Üniversitemiz Öğrenci Topluluklarının kuruluş, işleyiş ve mali desteğine ilişkin çalışma esaslarını belirleyen "Öğrenci Topluluk Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi" gereği 11 maddeden oluşan yönerge, Öğrenci Topluluklarının daha planlı ve organize bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. 

Ekler

ögrenci-toplulukları-çalışma-esasları.docx