Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi

Sıkça Sorulan Sorular?

1) Öğrenci Konseyi ne gibi faaliyetler yapar?

Öğrencilerin geleceklerini inşa ettikleri üniversite eğitimi sürecinde sosyal, kültürel ve mesleki anlamda yapılan etkinliklerle kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak ve bu alanlara  katılımlarını sağlamaktır. Aynı zamanda üniversite bünyesindeki toplulukların etkinliklerine katılarak hem destekçileri olmak hem de birden fazla topluluğu bir araya getirerek farklı etkinlikler oluşturmaktır.

2) Öğrenci Konseyi başkanı nasıl seçilir?

Bölümde bulunan her bir sınıf öncelikli olarak kendi sınıf temsilcilerini seçerler.Ardından bölümde bulunan her bir öğrenci kendi bölüm temsilcilerini seçerler ve son olarak fakülte temsilcileri de aynı yolla belirlenir. Daha sonra seçilen bu fakülte temsilcileri bir araya gelerek Öğrenci Konseyi Başkanı'nı seçerler.

3) Öğrenci Konseyi Başkanı ne yapar?

Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak alınan kararların duyurulmasını sağlar. Bunun yanında öğrencilerin yaşadıkları problemleri ilgili birimlere ileterek bunların çözümü için çalışır. Aynı zamanda seçilmiş olduğu üniversitenin öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil eder.

4) Nasıl temsilci olunur?

Rektörlük tarafından belirlenen seçim takvimine göre öğrenci işlerinden adaylık başvurusu yaptıktan sonra fakülte içerisinde yapılan seçimleri kazanarak temsilci olabilirsiniz.

5) Seçimler kaç yılda bir yapılır? 

Seçimler 2 yılda bir yapılır.  Konsey başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi ve herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir.

6) Öğrenci konseyi yönetmelik ve yönergesine nasıl ulaşılır?

Öğrenci Konseyi'nin tanımsal olarak nasıl bir yönetim sürecinin olduğu, yönetim organları, neler yaptığı, nasıl seçildiği ile ilgili ve daha fazla bilgi aşağıda ek kısmında verilmiştir.

Ekler

comu_ogrencikonseyi_secimcalisma_yonergesi.pdf